<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงธรรมจักร

ธงศาสนาพุทธสากล

ธงศาสนาพุทธในระดับสากลนั้น ใช้ธงที่มีชื่อว่า ธงฉัพพรรณรังสี คำว่า "ฉัพพรรณรังสี" แปลว่ารัศมี 6 สี ซึ่งกล่าวกันว่าแผ่ออกจากพระกายของพระพุทธเจ้า คือ

  • สีนีละ - สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน
  • สีปีตะ - สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง
  • สีโรหิตะ - สีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อน
  • สีโอทาตะ - สีขาวเงินยวง
  • สีมัญเชฏฐะ - สีแสดเหมือนหงอนไก่
  • สีประภัสสร - สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก (คือสีทั้ง 5 ข้างต้นรวมกัน)

อนึ่ง สีในธงแต่ละสียังมีความหมายอื่นแฝงดังต่อไปนี้

สีนีละ: พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแผ่ไพศาลไปทั่วสกลจักรวาล
สีปีตะ: มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือ การหลีกเหลี่ยงความสุดโต่งทั้งปวง
สีโรหิตะ: การอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จ สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา คุณงามความดี ความเป็นผู้มีโชค และเกียรติยศทั้งปวง
สีโอทาตะ: ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม ซึ่งเป็นของที่ไม่จำกัดกาล (อกาลิโก) และนำชนไปสู่ความหลุดพ้น
สีมัญเชฏฐะ: พระปัญญาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีประภัสสร: ความจริงทั้งหมดในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธงนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลอมโบ เมื่อ พ.ศ. 2423 พันเอกเฮนรี เอส. โอลคอตต์ เป็นผู้แก้ไขให้เป็นแบบที่ใช้ในปัจจุบัน เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2428 ที่ประเทศศรีลังกา ต่อมาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists - WFB) ได้ประกาศให้ธงนี้เป็นธงพุทธศาสนาสากลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

 

 

 

ธงฉัพพรรณรังสี

 

 

ขนาดและราคา ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
ขนาด ปลีก

60 x 90 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

90

80 x 120 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

145
100 x 150 cm. (สินค้าสั่งทำ) 380
120 x 180 cm . (สินค้าสั่งทำ) 550
150 x 225 cm. (สินค้าสั่งทำ) 850
   

สั่งซื้อ 500บาทขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี(ทางไปรษณีย์แบบEMS)

สั่งไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 50 บาท

 

ต้องการสั่งซื้อกดSend order to us by E-mail, Fax

บริการจัดส่งสินค้าถึงที่

ธงสัญลักษณ์ ส.ก.

ธงตราหมากรุก ขาว-ดำ

 

ธงราว 7 สี

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 02-428-6311-2 หรือ [email protected]

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง