<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ย่อมาจากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  อักษร ญ. สีฟ้า (ผงคราม) หมายถึงวันประสูติ คือ วันศุกร์  อักษร ส. สีขาว  หมายความว่าทรงบริสุทธิ์วิเศษ  เป็นศรีศุภมงคลในพระบวรพุทธศาสนา  อักษร ส. สีเหลือง  หมายความว่าทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายก  องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. อยู่ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช  รูปอักษรพระนามและฉัตรอยู่ภายในมณฑลประภา  คือรัศมีพระเจ้า  หมายความว่าทรงเป็นผู้ปราศจากมลทิน  อันสืบวงศ์ของพระชินสีห์บรมศาสดา  มีรูปช้างไอยราวัตชูครอบรัศมีมณฑลอยู่  หมายถึงทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และหมายถึงทรงอุบัติในสกุลคชวัตร  ใต้รูปช้างไอยราวัต  มีเลขมหามงคล ๑๐๐ หมายถึงทรงเจริญพระชันษายืนยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์อื่นใดในอดีตที่ผ่านมา  ด้านล่างสุดผูกเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขอบขลิบทองปลายทั้งสองเป็นช่อกระหนก  มีข้อความอักษรสีทองว่า  การฉลองพระชันษา ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  ปลายแพรแถบข้างขวาของตราสัญลักษณ์เขียน ๒๔๕๖ เป็นปี พ.ศ.ประสูติ  แถบข้างซ้ายเขียนปีที่ฉลองพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

 

ขนาดและราคา ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
ขนาด ปลีก 100 ผืน

60 x 90 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

45 35

80 x 120 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

65 55
100 x 150 cm. (สินค้าสั่งทำ) สั่งทำ สั่งทำ
     
     
     

ต้องการสั่งซื้อกดSend order to us by E-mail, Fax

*สั่งซื้อ 10 ผืนขึ้นไปจัดส่งฟรีทางไปรษณีย์(แบบEMS สามารถเช็คสถานะการส่งได้)*

 

ธงธรรมจักร

ธงสัญลักษณ์ ท.ป.

 

ธงสัญลักษณ์ พ.ภ.

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 02-428-6311-2 หรือ flagvictory@hotmail.com

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง