<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงธรรมจักร

ธงธรรมจักรของไทยที่มีพื้นธงเป็นสีเหลืองและมีสัญญลักษณ์เป็นรูปกงจักรสีแดงอยู่ตรงกลาง มีซี่ล้อกงจักรอยู่ 12 ซี่ด้วยกัน เป็นธงที่ใช้ประดับในพิธีหรือวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตราสัญลักษณ์พระธรรมจักรนี้ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือที่เรียกโดยย่อว่า พ.ส.ล. ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศทางพุทธศาสนา ได้รับไว้เป็นตราประจำขององค์การแล้ว
ธงธรรมจักรนี้คณะสงฆ์ไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2501 ภายหลังงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ซึ่งในขณะนั้นมี่ซี่ล้อกงจักรอยู่เพียง 8 ซี่เท่านั้น รูปพระธรรมจักรก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาทั่วโลกในเวลาต่อมา และได้เพิ่มซี่ล้อกงจักรขึ้นอีก 4 ซี่ 

รูปพระธรรมจักรประกอบด้วย กง หรือวงล้อ ซึ่งมีซี่ล้อหรือกำรวมแปดซี่สำหรับสมัยก่อนนั้น หมายถึง อริยมรรคมีองค์แปด คือทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ ประกอบด้วย

1. สัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ คือความดำริชอบ 3. สัมมาวาจา คือการเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำชอบ

5. สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ คือความระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ คือความตั้งใจมั่นชอบ

ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มซี่ล้อกงจักรเข้าไปอีก 4 ซี่ อันหมายถึง ศาสนาที่สำคัญๆของโลกอีกสี่ศาสนา คือ

9. ศาสนาพุทธ10. ศาสนาคริสต์11. ศาสนาอิสลาม12. ศาสนาฮินดู

ความหมายของธงธรรมจักรนี้ นอกจากจะใช้เป็นธงสำหรับประดับแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันคอยเตือนใจพุทธศาสนิกชนและศาสนาต่างๆที่รวมเข้าไว้ด้วยนี้ เพื่อให้ประพฤติ ปฏิบัติ ในสิ่งที่ชอบที่ดีงามอีกด้วย

 

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

คลิ้กชมรายละเอียดด้านใน

 

ธงฉัพพรรณรังสี

คลิ้กชมรายละเอียดด้านใน

 

 

ขนาดและราคา ธงธรรมจักร
ขนาด ปลีก

50-250 ผืน (1-5แพ็ค)

300-450ผืน(6-9แพ็ค)

500-950ผืน(10-19แพ็ค)

1000 ผืน (20แพ็ค)

20 x 30 cm. 15 12 10 9 โทรสอบถาม
30 x 45 cm. 20 17 14 12 โทรสอบถาม
40 x 60 cm. 25 21 17 15 โทรสอบถาม
50 x 75 cm. 30 25 21 18 โทรสอบถาม

60 x 90 cm.

35 30 24 21 โทรสอบถาม
70 x 105 cm. 50 42 35 30 โทรสอบถาม

80 x 120 cm.

55 46 38 33 โทรสอบถาม
90 x 135 cm. 75 63 52 45 โทรสอบถาม
100 x 150 cm. 100 70 60 55 โทรสอบถาม
120 x 180 cm . 150 105 90 82 โทรสอบถาม
150 x 225 cm. 220 154 132 120 โทรสอบถาม
2 x 3 m. 350 โทรสอบถาม โทรสอบถาม โทรสอบถาม โทรสอบถาม
3 x 4.5 m. 950 โทรสอบถาม โทรสอบถาม โทรสอบถาม โทรสอบถาม

*ขนาดที่นิยมใช้ 60 x 90 cm. ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

*ขนาดที่นิยมใช้ 80 x 120 cm. ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

 

 

สั่งซื้อ 500บาทขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี(ทางไปรษณีย์แบบEMS)

สั่งไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 50 บาท

ต้องการสั่งซื้อกดSend order to us by E-mail, Fax

บริการจัดส่งสินค้าถึงที่

 

ธงสัญลักษณ์ ส.ก.

ธงสัญลักษณ์ ม.ว.ก.

 

ธงสัญลักษณ์ ศ.ร.

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 02-428-6311-2 หรือ [email protected]

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง