<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงนานาชาติ

ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน

ธงอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติหลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นเขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

 

ความรู้เพิ่มเติม

อาเซียน+3 (ASEAN+3)

เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้อาเซียนและกระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามเมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550)

อาเซียน+6 (ASEAN+6)

ASEAN+6 มีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และมี

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ธงชาติบรูไน

 

ธงชาติกัมพูชา

 

ธงชาตอินโดนีเซีย

ธงชาติลาว

ธงชาติมาเลเซีย

 

ธงชาติพม่า

 

ธงชาติฟิลิปปินส์

ธงชาติสิงคโปร์

 

ธงชาติไทย

 

ธงชาติเวียดนาม

ขนาด ราคา -
15 x 22.5 cm. 35 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 385 บาท
20 x 30 cm. 40 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 415 บาท
40 x 60 cm. 60 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 625 บาท
50 x 75 cm. 95 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 980 บาท

60 x 90 cm.

 

135

ครบชุด 11 ผืน(10 ประเทศ + ธงอาเซียน)

ราคาชุดล่ะ 1,300 (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

70 x 105 cm. 185 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 1,900 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

80 x 120 cm.

 

240

ครบชุด 11 ผืน(10 ประเทศ + ธงอาเซียน)

ราคาชุดล่ะ 2,350 (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

90 x 135 cm. 300 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 3,075 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)
100 x 150 cm. 380 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 3,900 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)
120 x 180 cm . 550 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 5,650 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)
150 x 225 cm. 850 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 8,720 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)
2 x 3 m . 1500 ครบชุด 11 ผืน ราคาชุดล่ะ 15,350 บาท (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

* ขนาดธงที่ใหญกว่ามาตราฐานด้านบนก็สามารถผลิตได้

*ขนาดที่นิยมใช้ 60 x 90 cm. ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

*ขนาดที่นิยมใช้ 80 x 120 cm. ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

 

   

ต้องการสั่งซื้อกดSend order to us by E-mail, Fax

 

สินค้าแนะนำ

ชุดธงตั้งโต๊ะประเทศอาเซียน

ธงขนาด15x22.5 cm. พร้อมเสาธงตั้งโต๊ะก้านเดี่ยว 15 นิ้ว

ซื้อครบชุด 11 ผืน(10 ประเทศ + ธงอาเซียน) ราคาชุดล่ะ 800 (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธงราวประเทศอาเซียน ขนาด 20x30 cm.

ผืนธงขนาด 20x30 cm. 1 เส้นมี 11 ผืน(10 ประเทศ + ธงอาเซียน)

ราคาชุดล่ะ 420 (จัดส่งแบบ EMS ฟรี)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการจัดส่งสินค้าถึงที่

ธงราว 7 สี

สกายทูป สั่งทำ

 

เสาธง

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 085 920 2027 หรือ [email protected]
 

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง