<<กลับหน้าหลัก

หน้าถัดไป>>

ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นธงผืนสีแดง (ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ทรงมีพระประสงค์จะใช้สีแดงเป็นสีธงและอักษรพระนาม) กลางธงประดับสัญลักษณ์ ตราพระนามย่อ อ.ร. อักษรพระนามย่อ "อ" เป็นสีแดง และ "ร" เป็นสีขาว

ขนาดและราคา ธงสัญลักษณ์ อ.ร.
ขนาด ปลีก 100 ผืน

60 x 90 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 1.5 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 5 เมตร

45 35

80 x 120 cm.

ตั้งพื้นเหมาะใช้กับเสาขนาด 2 เมตร หรือประดับที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตร

65 55
100 x 150 cm. (สินค้าสั่งทำ) โทรสอบถาม โทรสอบถาม
     
     
     

 

ธงสัญลักษณ์ ส.ก.

ธงสัญลักษณ์ จ.ภ.

 

Sirinthorn Flag

ธงสัญลักษณ์ ส.ธ.

 

สอบถามราคาพิเศษสำหรับร้านค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อ 02-428-6311 หรือ [email protected]

Close | หน้าแรก Flagvictory.com ศูนย์รวมธง